โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือนสิงหาคม สำหรับสายเนื้อตัวจริง

เนื้อซากะ / โกเบ ลด 15%